حمایت ستاد توسعه علوم و‌فناوری‌های سلول‌های بنیادی از کیت استخراج DNA از بزاق شرکت زیستاژن آفرین

شهریور ماه سال 1399 با حمایت‌ها سـتاد توسـعه علوم و فناوري‌هاي سـلول بنیادي ، پروژه تولید کیت استخراج DNA از بزاق در شرکت آغاز شد و با تلاش‌های همکاران این جانب در گام اول نمونه رسوبی آن تولید و روانه بازار شده است.

حضور زیستاژن آفرین درنمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت زیستاژن آفرین در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه 1398 در نمایشگاه مذکور شرکت نمود.