تیم آزمایشگاهی شرکت زیستاژن آفرین آماده ارائه خدمات مولکولی ذکر شده به محققین و پژوهشگران در سراسر کشور میباشد:

استخراج DNA و RNA از نمونه خون و بافت

انجام PCR

انجام الکتروفورز ژل آگاروز

تست Breast Cancer Panel

 

”برای اطلاع از قیمت و نحوه ثبت سرویس درخواستی موردنظر خود با ما تماس حاصل فرمایید“