ردکردن این

تیم آزمایشگاهی شرکت زیستاژن آفرین آماده ارائه خدمات مولکولی ذکر شده به محققین و پژوهشگران در سراسر کشور میباشد:

استخراج DNA و RNA از نمونه خون و بافت

انجام PCR

انجام الکتروفورز ژل آگاروز

تست Breast Cancer Panel

“برای اطلاع از قیمت و نحوه ثبت سرویس درخواستی موردنظر خود با ما تماس حاصل فرمایید”

همکاران ما

logo design final

استعدادیابی ژنتیکی با نمونه بزاق دهان

human gene

انواع تست های ژنتیکی با استفاده از توالی یابی نسل جدید DNA و ارائه تحلیل دیتای بیوانفورماتیکی آن