کیت استخراج DNA از خون

(Blood DNA Extraction Kit)

چرا از خون برای استخراج DNA استفاده کنیم؟

اهمیت استخراج DNA و آنالیز ژنتیکی آن در حوزه های مختلف نظیر طرح های تحقیقاتی و پزشکی بر همگان آشکار است.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای استخراج DNA استفاده از خون فرد می‌باشد که در کشور ما نیز در سالیان گذشته مرسوم بوده است. اما متاسفانه تا به حال کیت استخراج DNA از خون با کیفیت مناسب در داخل کشور به تولید نرسیده است و متقاضیان این کیت مجبور به استفاده از محصولات وارداتی با قیمت بالا هستند.
بدین منظور، شرکت زیستاژن آفرین اقدام به تولید کیت استخراج DNA داخلی خود به نام Zista Blood DNA Extraction جهت استخراج DNA از خون کرده است که نه تنها از لحاظ کیفیت با محصولات وارداتی موجود در بازار از جمله شرکت کیاژن رقابت می‌کند بلکه از لحاظ قمیتی نیز بسیار مقرون به صرفه است.

برخی از مشتریان کیت استخراج DNA از خون