رسالت ما:

شرکت دانش بنیان زیستاژن آفرین با هدف ایجاد زیرساخت فناوری لازم جهت ساخت تجهیزات نوین آزمایشگاهی و پزشکی در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردید. ما با استفاده از دانش فنی به روز دنیا در جهت بومی سازی ساخت این محصولات تلاش میکنیم.

نوآوری ها و دست آورد های کلیدی:

  • طراحی و ساخت دستگاه های سونیکاتور، سیستم اسلاید اسکنر، میکروسکوپ کانفوکال، میکروسکوپ برش بافت، ماژول میکروسکوپ فلورسنت و کیت استخراج DNA از بزاق
  • ارائه خدمات مولکولی مختلف اعم از استخراجDNA و RNA از نمونه خون و بافت، انجام PCR، انجام الکتروفورز ژل آگاروز و انجام تست Breast Cancer Panel جهت شناسایی ژن های جهش یافته در فرد

حوزه فعالیت شرکت :

شرکت زیستاژن آفرین دارای پنج بخش فنی میباشد که عبارتند از: آزمایشگاه مولکولی و بیوشیمی، بخش لیزر و اپتیک، بخش مکانیک، بخش الکترونیک و تیم تحلیل دیتا و نرم افزار.

  • در آزمایشگاه مولکولی و بیوشیمی، تمرکز اصلی بر انجام کلیه آزمایشات مولکولی، سلولی و آماده سازی نمونه کتابخانه جهت فرآیند NGS است.
  • بخش لیزر و اپتیک، بر روی سیستم های آشکارسازی بیولوژیک از جمله میکروسکوپ فلورسنت، میکروسکوپ برش از بافت، میکروسکوپ کانفوکال و سیستم اسکنر لام تمرکز دارد.
  • تمرکز بخش های مکانیک و الکترونیک بر روی طراحی و ساخت محصولات شرکت میباشد.
  • تیم تحلیل دیتا و نرم افزار، مسئولیت کنترل حرکت در میکروسکوپ ها، تحلیل داده و همچنین کنترل بخش های نرم افزاری بخش الکترونیک را برعهده دارد.

دکتر سید ابوالفضل مطهری

(CEO)

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، پسا‌دکتری مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر از دانشگاه برکلی و واترلو

دکتر دامون نشتاعلی

(CTO)

دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف