ردکردن این

میکروسکوپ کانفوکال زیستا: مدلGA-CM-01

میکروسکوپ کانفوکال، روشی اپتیکی برای تصویربرداری است که رزولوشن و کنتراست اپتیکی تصویر را افزایش می دهد. این افزایش به گونه ای است که با قرار دادن pinhole در صفحه ی کانونی نور های خارج از فوکوس حذف می­شود.

در نتیجه این قابلیت به میکروسکوپ کانفوکال این اجازه را می­دهد تا با اسکن کردن نمونه در عمق های متفاوت، تصویری از ساختار سه بعدی نمونه را تشکیل دهد.

همچنین این روش تصویربرداری، به افزایش رزولوشن و کیفیت تصویر به خصوص در راستای عمق نمونه کمک می­کند.

شرکت زیستاژن آفرین با تولید اولین نمونه تجاری میکروسکوپ کانفوکال ایرانی با استفاده از دانش فنی خود، گام بزرگی را در پیشرفت علمی کشور برداشته است. میکروسکوپ موجود علاوه بر تصویربرداری به روش کانفوکال(ایجاد تصاویر دو بعدی و سه بعدی)، قابلیت میکروسکوپ فلورسنت و نوری را نیز دارد.

فرم ثبت سفارش

دستگاه کانفوکال