خانه » مقالات

مقالات

مقالات

آیا میدانید DNA چیست؟ مولکول DNA یا دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید[1] نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی… ادامه »مقالات

مقالات

سرطان چیست؟ در سی سال گذشته، پژوهشگران پیشرفت های قابل توجه ای در شناخت علل بیولوژیکی (ویروس ها و باکتری… ادامه »مقالات

مقالات

روش های تشخیص سرطان به کمک پیشرفت های تکنولوژی در بیوانفورماتیک و تکنیک های مولکولی، اطلاعات زیادی بدست آمده که… ادامه »مقالات

مقالات

معرفی روش های استخراج DNA تکنیک‌هایی که برای استخراج DNA استفاده می‌شوند بسته به نوع نمونه، اندازه و زمان نمونه… ادامه »مقالات