ردکردن این

روش های تشخیص سرطان

در سه دهه گذشته، محققین اطلاعات زیادی را درباره ژن‏ها و پروتئین ها و نقش آنها در تولید سلول‏های طبیعی و سرطانی گزارش نموده ‏اند. یکی از اکتشافات مهم آنها، نقش ژن ها جهش یافته در تولید سلول‏های سرطانی بوده است.

ادامه مطلب »

روش های استخراج DNA

به طور کلی روش های مختلفی برای استخراج DNA وجود دارد که بسته به نوع نمونه،اندازه و زمان نمونه گیری متفاوت هستند. در این مقاله کلیاتی از روش های استخراج DNA و مراحل آن را مطالعه خواهید کرد.

ادامه مطلب »

معرفی DNA

مولکول DNA یا دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی موجودات زنده برای رشد، تکامل، بقا، تولید مثل و سایر عملکردهای آن را دارا است.

ادامه مطلب »