ردکردن این

دستگاه توالی یاب Parseq

دستگاه توالی‌یاب Parseq نمونه ایرانی دستگاه توالی‌یابی نسل جدید DNA می باشد، که عملکردی معادل دستگاه Hiseq 4000 شرکت illumina دارد. Parseq اولین دستگاه ایرانی است که می تواند توالی‌یابی ژنوم را در داخل کشور، در فضایی امن برای داده های ژنومیک کشور، با کیفیت توالی‌یابی بالا انجام دهد.

با بهره‌برداری از این دستگاه، ایران به کشور‌های دارای تکنولوژی پایه، توالی‌یابی نسل جدید (NGS) اضافه شده و زیر ساخت جامعی برای حل مشکل ژنومیک کشور و بومی‌سازی خدمات توالی یابی DNA راه‌اندازی خواهد شد.

مزایا:

قابلیت ارزشمندی که با بهره برداری از این دستگاه به کشور اضافه می‌شود عبارتند از:

  • اضافه شدن ایران به کشور های دارای تکنولوژی پایه توالی‌یابی نسل جدید NGS
  • ایجاد زیر ساخت لازم برای حل مشکل ژنومیک کشور
  • بومی سازی تمامی خدمات حوزه NGS
  • ایجاد فضای امن برای داده های ژنومیک
  • کاهش چشم گیر هزینه‌های مربوط به خرید دستگاه NGS
  • گام دوم برای ایجاد زنجیره کامل ژنومیک پس از ایجاد بستر تحلیل داده‌های ژنومیک
  • تعمیر و نگهداری آسان و سریع

داده‌های ژنومیک:

  • میزان حجم داده خروجی دستگاه 1.5 تراباز (1.5T bps معادل 190 تست WES، به میزان پوشش 100X و یا 16 تست WGS به میزان پوشش 30X برای ژنوم انسان)
  • زمان اجرای دستگاه حداکثر 7 روز 

دستگاه Parseq با تکیه برتوان متخصصان داخلی قادر به استخراج داده‌های ژنتیکی، با کیفیتی بالا می‌باشد که این دستاورد، تحلیل و پردازش داده‌های ژنومیک بدون وابستگی به خارج از کشور و ایجاد بانک داده‌ای ارزشمند از جامعه ایرانی را ممکن کرده است.

برای دانلود کاتالوگ این دستگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم ثبت سفارش
دستگاه توالی یاب پارسک